Tuesday, July 26, 2011
                                WHEN DARKNESS FALLS
                                                          Photographer: Spiros Poros
                                                          Stylist: Panos J. Almpanis
                                             Hair: romeo Quinonez & Georgia 
                                                    Makeup : Georgia Mitropoulos
                                                          Location: Athens , Greece